Loprazolam

 • Loprazolam är på kort sikt lindring av sömnlöshet.
 • Det kan orsaka dåsighet och yrsel som kan pågå till nästa dag.
 • Drick inte alkohol när du behandlas med loprazolam.
Typ av medicin Benzodiazepine
Används för Insomnia (sömnsvårigheter)
Tillgänglig som Tabletter

Loprazolam fungerar genom att påverka den del av hjärnan som styr känslor och även genom avslappnande muskler. Detta minskar ångest och främjar sömnighet.

Innan du tar loprazolam se till att din läkare eller farmaceut vet:

 • Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.
 • Om du har problem med andningen.
 • Om du har sömnapnésyndrom (korta perioder i sömnen då man slutar andas).
 • Om du lider av lever-eller njurproblem.
 • Om du har myasthenia gravis (en muskel försvagning sjukdom) eller något annat muskelsvaghet.
 • Om du lider av depression eller annan psykisk åkomma.
 • Om du lider av porfyri (en blodsjukdom).
 • Om du någonsin har haft ett beroende av alkohol eller droger.
 • Om du tar andra läkemedel, inklusive de som finns att köpa receptfritt, naturläkemedel eller kompletterande läkemedel.
 • Om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot detta eller till någon annan medicin.
 • Innan behandling påbörjas, läs tillverkarens tryckta informationsblad.
 • Ta loprazolam exakt som din läkare.
 • Loprazolam tas vanligtvis strax före sänggåendet.
 • Loprazolam tas under korta perioder bara, från ett par dagar upp till tre veckor. Det bör inte tas under längre tid, eftersom detta kan leda till att din känsla beroende av den. Om du redan har tagit loprazolam under längre tid än detta, kolla med din läkare innan du slutar ta det. Det måste stoppas gradvis som stannar plötsligt kan orsaka obehagliga abstinenssymtom som ångest, darrningar och sömnlöshet.
 • Drick inte alkohol när du tar loprazolam. Det kommer att öka dåsighet du känner.
 • Om du köper något läkemedel medan du tar loprazolam, kolla med en apotekare att de är säkra att ta tillsammans.
 • Om du har någon behandling som en operation eller tandläkarbehandling, säger den person som utför den behandling som du tar loprazolam.

Tillsammans med sina användbara effekter, kan alla läkemedel orsaka oönskade biverkningar även om inte alla upplever dem. Dessa förbättrar vanligtvis när kroppen anpassar sig till den nya medicinen, men tala med din läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar fortsätter eller blir besvärande.

Vanliga biverkningar - Dessa påverkar färre än 1 av 10 personer som tar detta läkemedel Vad kan jag göra om jag upplever detta
Dåsighet, yrsel, berusningskänsla eller mindre alert än vanligt Se till att du vet hur du reagerar på loprazolam innan du kör bil eller gör något annat jobb som kan vara farligt om du inte var helt alert. Drick inte alkohol
Ostadighet eller muskelsvaghet, förvirring, glömska Låt din läkare vet om dessa är besvärande
Huvudvärk Fråga apotekspersonalen att rekommendera en lämplig smärtstillande medel. Om huvudvärken fortsätter, låt din läkare veta
Illamående Ät lite och ofta. Håll dig till enkla livsmedel

Om du upplever några andra symtom som du tror kan bero på detta läkemedel, diskutera dem med din läkare eller apotekspersonal.

 • Förvara alla läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.
 • Förvaras i ett svalt, torrt, skyddade från direkt värme och ljus.

 • Ta aldrig mer än den ordinerade dosen. Om du misstänker att du eller någon annan har tagit en överdos av detta läkemedel gå till akutmottagningen på närmaste sjukhus på en gång. Ta behållaren med dig, även om den är tom.
 • Läs alltid den tryckta bipacksedeln som medföljer din medicin
 • Detta läkemedel är för dig. Aldrig ge det till andra människor även om deras tillstånd verkar vara samma som din.
 • Aldrig hålla out-of-date eller oönskade mediciner. Ta med dem till ditt lokala apotek som kommer att förfoga över dem för dig.
 • Om du har några frågor om detta läkemedel fråga din apotekare.

Aktuella artiklar

 • Balanitis betyder inflammation i änden av penis (ollonet). Det kan inträffa i…
 • Humant papillomvirus (HPV) är en vanlig orsak till infektion, men oftast orsakar…
 • Klåda vulvae (klåda i vulva) är vanligt. Det finns många orsaker. Behandlingen…
 • Urogenitalt (GU) framfall uppstår när normala stödstrukturer för de organ inne…