Supraventrikulär takykardi

Supraventrikulär takykardi (SVT) orsakar episoder av en snabb hjärtrytm. Hjärtklappning och andra symptom kan uppstå under varje episod. Regelbunden medicinering kan förhindra episoder av SVT. Ett annat behandlingsalternativ i vissa fall är att förstöra en mycket liten del av hjärtat som utlöser SVT.

Hjärtat har fyra avdelningar - två förmak och två kammare. Väggarna i dessa kamrar är tillverkade huvudsakligen av speciell hjärtmuskeln. Varje hjärtslag börjar med en liten elektrisk impuls som alstras av sinusknutan (SA node). Denna nod är som en liten timer eller pacemaker på toppen av det högra förmaket. Den elektriska impulsen sprids genom hjärtmuskeln och gör det kontrakt (squeeze).

Den elektriska impulsen färdas först genom förmaken. Dessa kontrakt och pumpar blod in i kamrarna. Impulsen hålls upp något i atrioventrikulärt nod (AV-knutan) som fungerar som en kopplingsdosa. Elektricitet når AV-noden med två banor, en snabb en från ovan och en långsammare en underifrån. I många människor (ungefär 80%) det finns mycket liten skillnad mellan dessa två vägar. Den elektriska impuls färdas sedan genom atrioventrikulärt bunt (AV bunt) som fungerar som en tråd som tar impulsen till kamrarna. Detta gör den ventriklarna kontraktet att pumpa blod i artärerna.

Se separat broschyr som heter "Hjärta och blodkärl", som förklarar detta mer i detalj.

Relaterade artiklar

Supraventrikulär takykardi. Du kan ta medicin.
Supraventrikulär takykardi. Du kan ta medicin.

Takykardi innebär en snabb puls. Supraventrikulära medel som kommer från ovan ventrikeln. Under ett avsnitt av SVT, är hjärtslag inte kontrolleras av SA noden (den normala timern av hjärtat). En annan del av hjärtat åsidosätter denna timer med snabbare impulser. Källan eller avtryckaren på impuls i en SVT är någonstans ovan (se ovan) ventriklarna, men impulsen sedan sprider sig till kamrarna.

Det finns tre huvudtyper av SVT: atrioventrikulärt nodal re-entry takykardi (AVNRT), atriumtakykardi, och Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom.

Atrioventrikulärt nodal re-entry takykardi

Detta är den vanligaste typen av SVT. Det är vanligast hos personer i tjugoårsåldern och trettiotalet, och är vanligare hos kvinnor.

Detta inträffar när det finns en elektrisk kortslutning i mitten av hjärtat. Den förekommer ofta i människor som annars har ett normalt hjärta. I stället för den normala aktiveringen av hjärtat från toppen till botten på ett ordnat sätt och i tid, börjar en extra impuls att tävla runt denna kortslutning så att hjärtslagen kan snabbt öka och sedan ge symtom på en SVT.

Atrial takykardi

Atriumtakykardi är en mindre vanlig typ av SVT. Det uppstår från ett litet område av vävnad, var som helst i hjärtats förmak. Detta område börjar skjuta och köra hjärtat, snabbare än hjärtats naturliga pacemaker.

I de flesta fall finns det ingen bakomliggande orsak för atrial takykardi att inträffa. Det kan emellertid också förekomma i de med hjärtproblem (till exempel en tidigare hjärtattack eller hjärtproblem ventil).

Wolff-Parkinson-Whites syndrom

I Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom finns ytterligare en elektrisk anslutning (accessoriska banan) mellan förmak och kammare. Detta inträffar i cirka 3 av 1000 personer. Se separat broschyr som heter "Wolff-Parkinson-White syndrom" för mer information. Förutom att orsaka symptom på SVT, kan vissa människor utvecklar mycket snabba hjärtklappning, vilket resulterar i svår yrsel eller ens en blackout. Plötslig död är en komplikation av detta tillstånd, som inträffar mycket sällan.

OBS: Termen SVT används vanligtvis bara när pulsen är snabb och regelbunden. Ett annat tillstånd som orsakar en snabb men oregelbunden hjärtfrekvens, och orsakas av onormala impulserna i förmaket, kallas förmaksflimmer. Detta behandlas inte vidare i denna bipacksedel. Se separat broschyr kallas förmaksflimmer ".

I de flesta fall börjar den första episoden av SVT i barndomen eller tidig vuxen ålder. Däremot kan en första episod av SVT förekomma i alla åldrar. Det är ett ovanligt tillstånd, men det exakta antalet drabbade personer är inte känd.

Vissa triggers kan öka risken för att utveckla ett avsnitt av SVT, särskilt i de människor som redan har haft episoder. Dessa kan omfatta:

 • Mediciner. Dessa inkluderar vissa astmainhalatorer, vissa typer av växtbaserade kosttillskott och förkylning.
 • Intag av stora mängder koffein eller alkohol.
 • Stress eller känslomässigt upprörd.
 • Rökning.

Undvika dessa triggers kommer ofta minska frekvensen av SVT.

Symtom sista så länge episoden av SVT varar. Detta kan vara sekunder, minuter, timmar eller, sällan, längre.

Möjliga symtom är följande.

 • Din puls blir 140-200 per minut. Ibland pulsen kan vara ännu snabbare. (Den normala pulsen är 60-100 slag per minut.)
 • Hjärtklappning (känsla dina hjärtslag).
 • Yrsel eller känsla av yrsel.
 • Du kan bli andfådd.
 • Du kan ibland kännas lite milt obehag i bröstet.
 • Om du har kärlkramp, då en angina smärta kan utlösas av ett avsnitt av SVT.
 • Du kan ha några symtom, eller är bara medveten om att ditt hjärta slår snabbt.
 • Ibland blodtrycket kan bli lågt med en alltför snabb hjärtfrekvens, speciellt om det kvarstår i flera timmar. I vissa fall kan detta orsakar en svag eller kollaps. Detta är mer troligt om du är äldre och har andra hjärt-eller lungproblem.
Hur hjärtat fungerar? Kateter ablation (destruktion) behandling.
Hur hjärtat fungerar? Kateter ablation (destruktion) behandling.

En episod av SVT börjar ofta plötsligt utan uppenbar anledning. Det kan pågå bara några minuter, men kan vara flera timmar. Den stannar sedan lika plötsligt som det började. Sällan, varar en episod längre än några timmar.

Tiden mellan episoder av SVT kan variera kraftigt. I vissa fall, korta skurar av SVT inträffa flera gånger om dagen. Vid den andra ytterligheten, kan ett avsnitt av SVT inträffar bara en gång eller två gånger per år. I de flesta fall är det någonstans mittemellan, och en episod (anfall) i SVT inträffar då och då.

EKG (ECG)

Detta spårar rytm och elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Det är en smärtfri test och tar några minuter att göra. Små lappar sätts på dina armar, ben och bröst och är anslutna till EKG-maskinen för att ta en behandling.

Om en EKG utförs under en episod av SVT, kan det bekräfta oftast diagnosen och utesluta andra orsaker till en snabb puls. (Till exempel, utlöser ett litet område i en kammare ibland en takykardi. Det är viktigt att utesluta en kammartakykardi eftersom detta tenderar att vara allvarligare än SVT, och har olika behandlingar.)

EKG mellan episoder av SVT är oftast normalt. Så, kan göra ett EKG mellan episoder av symtom inte mycket hjälp. Men om SVT misstänks, kan du bli ombedd att bära en liten bärbar EKG inspelare. Vissa typer registrera ett EKG kontinuerligt under 24 timmar. Andra är utformade så att du kan slå på den för att spela in när du har symtom.

Specialist tester

När det är bekräftat att du har episoder av SVT, är ett antal speciella tester ibland rekommenderas. Dessa syftar till att hitta den exakta platsen för den hetsiga delen i ditt hjärta som utlöser episoder av SVT. Till exempel kan du ha elektrofysiologi tester, där läkare sätter små elektroder (trådar) i ditt hjärta via en av dina vener. Dessa elektroder mäta de elektriska signalerna i ditt hjärta och kan avgöra var några onormala signaler kommer ifrån.

Stoppa ett avsnitt av SVT

Många episoder av SVT slutar snart på egen hand, och ingen behandling då behövs. Det är ibland möjligt att stoppa ett avsnitt av SVT genom olika åtgärder, bland annat att dricka ett kallt glas vatten, andetag innehav, sila, etc. Men om ett avsnitt av SVT varar länge eller är svår, kan du behöva läggas in till sjukhuset för att stoppa det.

 • Läkemedel som ges genom injektion i en ven slutar vanligen en SVT. Adenosin är vanligen. Det fungerar genom att blockera elektriska impulser i hjärtat. Verapamil är ett alternativ om adenosin inte rekommenderas eller inte är effektiv. Till exempel kan vissa personer med astma har inte adenosin.
 • Elchocker används ibland för att stoppa ett avsnitt av SVT.

Förhindra episoder av SVT

Alternativen är följande:

 • Du kan ta medicin varje dag för att förhindra episoder av SVT. Olika läkemedel kan störa de elektriska impulserna i hjärtat. Exempel inkluderar digoxin, verapamil och betablockerare. Om man inte fungerar eller orsakar biverkningar, kan en annan ofta hittas för att passa dig.
 • Kateter ablation (destruktion) behandling kan vara ett alternativ för vissa typer av SVT. En kateter (liten tråd) leds via en stor ven i toppen av benet i kamrarna i ditt hjärta. Det styrs av speciella röntgenteknik. Spetsen på katetern kan förstöra en liten sektion av hjärtvävnaden som är källan eller utlösa om de onormala elektriska impulser. Detta är endast lämplig om den exakta platsen för avtryckaren kan hittas genom speciella tester, och vara placerad exakt vid kateterns spets. Det kan vara mycket framgångsrik, och efter proceduren du inte kommer att behöva ta medicin för att förhindra SVT.
 • Inte behandla är ett alternativ om episoder av SVT är ovanliga, bara varar kort tid, eller orsaka några symtom. Behandlingarna ovan måste vägas mot de eventuella biverkningar och risker. En del människor föredrar att sätta upp med symtom om de inte alltför dåligt och endast förekommer då och då.

Behandlingen är i allmänhet rekommenderas endast för atriumtakykardi om det orsakar dig symptom. Men om du upplever obehagliga symptom eller en permanent ökad hjärtfrekvens riskera hjärtförstoring, kan din läkare rekommendera behandling med medicinering eller kateter ablation.

Men så mycket sällan farliga hjärtrytm inträffa hos patienter med WPW syndrom, de flesta läkare rekommenderar behandling med ablation.

Arytmi alliansen

PO Box 3697 Stratford Upon Avon Warwickshire CV37 8YL
Tel: 01789 450787 Web: www.arrhythmiaalliance.org.uk

British Heart Foundation

Greater London House, 180 Hampstead Road, London, NW1 7AW
Tfn (Heart Help Line): 0300 330 3311 Webb: www.bhf.org.uk

Aktuella artiklar