Avföringen blodtest

Den avföringen blodprov hjälper till att diagnostisera blödningsrubbningar av tarmen.

Blod i avföringen test. Vad är en ockult blod i avföringen test?
Blod i avföringen test. Vad är en ockult blod i avföringen test?

Den ockult blod i avföringen (FOB) testet upptäcker små mängder blod i avföringen som du normalt inte skulle se eller vara medveten om. (Avföring kallas ibland avföring eller rörelser. Det är slöseri att du passerar ut från ditt anus. Ockult betyder osedda eller osynliga.)

Det finns flera sjukdomar som kan orsaka blödningar i tarmarna (tarmarna). Till exempel: sår, kolit, polyper och kolorektal (tarm) cancer. Om dessa blöder kraftigt då avföringen skulle vara uppenbart blodig eller en mycket svart färg. Men ibland dessa sjukdomar blöder bara en rännil av blod. Om du bara har en liten mängd blod i avföringen då avföringen ser normala. Dock kommer FOB testet detektera blodet. Så, kan testet göras om du har symptom i buken såsom ihållande smärta. Det kan också göras för att screena för tarmcancer innan några symptom utvecklas (se nedan).

Obs: FOB testet kan bara säga att du blöder från någonstans i tarmen. Det kan inte säga från vilken del. Om testet är positivt då ytterligare tester kommer vanligtvis vara anordnad att hitta källan till blödningen - exempelvis endoskopi, koloskopi, olika skanningar, etc.

Ett litet urval av avföring smetas ut på en bit kartong. Du får ett prov med hjälp av en liten skrapa för att skrapa några avföring utanför toalettpapper som du just har använt efter att gå på toaletten. En kemisk tillsätts till provet på kortet. Om det finns en förändring i färg efter tillsats av kemiska, indikerar detta att en del blod är närvarande.

En läkare kan göra detta test i GP kirurgi, eller skicka ett prov till labbet för att testa. Dessutom, om det behövs, det finns testutrustningar som du kan få på apotek som gör att du kan göra testet hemma. Vissa människor utfärdas med testutrustningar för att göra tester hemma.

Ibland två eller tre FOB tester görs på två eller tre separata träckprover, som erhållits på olika dagar. Detta beror på en blödningssjukdom i tarmen kan bara blöda nu och då. Så, inte varje prov kan innehålla blod. En serie av två eller tre prover gjorda på flera dagar kan vara mer exakt, i att upptäcka ett blödande tarm sjukdom.

Screening innebär att titta efter tidiga tecken på en viss sjukdom hos annars friska människor som inte har några symptom och när behandlingen är sannolikt att vara botande. Kolorektal cancer (tarmcancer) Screening syftar till att upptäcka kolorektal cancer i ett tidigt skede när det finns en god chans att behandlingen kommer att bota cancer.

Eftersom kolorektal cancer är mycket vanligare hos äldre människor, har beslut fattats för personer i en viss ålder att bli inbjuden att delta i kolorektal cancerscreening program. Detta innebär att testa tre prover av dina avföring (avföring eller rörelser) för blod. NHS Tarmcancer Screening Programme har införts i Storbritannien enligt följande:

  • I England är människor i åldern 60 till 75 rutinmässigt erbjuds screening vartannat år.
  • I Skottland är personer i åldern 50 till 74 rutinmässigt erbjuds screening vartannat år.
  • I Wales, är personer i åldern 60-71 rutinmässigt erbjuds screening vartannat år. Den åldersgrupp kan förlängas i framtiden.
  • I Nordirland är personer i åldern 60 till 69 rutinmässigt erbjuds screening vartannat år. Den åldersgrupp kan förlängas i framtiden.

Den första testkit bör automatiskt sändas med post inom några veckor efter att du fyller i vilken screening börjar. Du kan ringa till relevant hjälplinje (detaljer nedan) och be om en om man inte kommer. Efter din första screeningtest, kommer du sedan att skickas en annan inbjudan och screening kit vartannat år tills du når den högsta åldern. Om du är äldre än de fastställda tiderna för rutinmässig testning, kan du fortfarande att kunna begära ett kit för att testa dig själv. Ring på relevanta hjälplinjen för mer information.

Se separat broschyr som heter "Screening för kolorektal (Bowel) Cancer" för mer information.

NHS tarmcancer screeningprogram

England - Hjälptelefon: 0800 707 6060 Webb: www.cancerscreening.nhs.uk / tarm / index.html Scotland - Hjälptelefon: 0800 012 1833 Webb: www.bowelscreening.scot.nhs.uk Wales - Hjälptelefon: 0800 294 3370 Web: www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm? orgid = 747 N. Irland - Hjälptelefon: 0800 015 2514 Webb: www.cancerscreening.hscni.net / tarm / toc.html

Aktuella artiklar